Pécsudvardi Közös önkormányzati Hivatal

a "Közszolgálati tisztviselőkről szőlő" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése
alapján
pályázatot hirdet

Pécsudvardi Közös önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7762 Pécsudvard, Felszabadulás útja 47.

Ellátandó feladatok:

A jegyző a Közös önkormányzati Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal működésért, és ellátja a Hivatalhoz tartozó települések tekintetében (Pécsudvard, Áta, Birján, Lothárd, Szemely, Szökéd) polgármesteri feladat meghatározások, döntések megvalósítása érdekében szükséges utasításokat kiadó és azok végrehajtását ellenőrző tevékenységet. Megszervezi továbbá a hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését. Tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és közérdeknek megfelelő szakszerű és pártatlan és igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásáért. Ellátja továbbá a képviselő-testület és bizottságai, valamint a nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos feladatokat.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9 Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • közigazgatásban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • anyakönyvi szakvizsga; országgyűlési, önkormányzati választásokon szerzett szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű vezetői képesség,
 • Kiváló szintű szervezőkészség,
 • Kiváló szintű önálló, precíz, pontos munkavégzés,
 • Jó szintű tárgyalókészség,
 • Kiváló szintű együttműködési készség,
 • Kiváló szintű terhelhetőség, nagyfokú munkabírás,
 • Kiváló szintű konfliktus és stressztűrő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 4512015.011.20.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi törvény 5.sz.melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy annak megkéréséről szóló igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
 • A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése estén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt a közigazgatási szervnél nem alkalmazható
 • Nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a Kttv.84.§ szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn
 • Nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Kavalecz Anita részére a kavalecz.anita.kjp kukac gmail.com E­mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 20. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Pécsudvardi Önkormányzat Hirdetőtábla - 2017. december 12.
 • Pécsudvardi önkormányzat honlapja - 2017. december 12.